Unica Fire Detection
Inloggen

Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)
Logboek system online1
D365 Logboek Online

Het logboek online biedt u toegang tot uw logboek(en) achter elke internetaansluiting. Het D365 Logboek Online bevat tevens een documentbeheersysteem. Hierdoor zijn oude versies niet zichtbaar wat het overzicht ten goede komt, maar ze zijn wel eenvoudig zichtbaar te maken. Als Unica Fire Detection daarnaast de installatie ook onderhoudt, worden alle systeem- en onderhoudsdocumenten, zoals PvE, tekeningen, Rapport van Onderhoud en Certificaten, automatisch geactualiseerd.

Voor installaties/uitrustingen, zoals brandmeldinstallaties, noodverlichting en brandblusmiddelen, dient u een logboek bij te houden, waarin o.a. de projectering, het onderhoud, alle incidenten en wijzigingen worden vastgelegd. Tot nu toe beschikte u over vele verschillende papieren logboeken, op vele verschillende plaatsen.

Voordelen D365 Logboek Online

 • Alle logboeken zijn overal toegankelijk achter elke internetaansluiting;
 • Alle logboeken zijn gebundeld en met een uniforme lay-out;
 • Een documentbeheersysteem, waarbij oudere versies op de achtergrond worden opgeslagen, dus de versie op uw scherm is altijd de meest actuele;
 • Leesbare en complete tabellen, die ook eenvoudig naar Excel zijn te exporteren, voor bijvoorbeeld analyses of beschikbaarheidsberekeningen;
 • Goed overzicht van alle contactpersonen, status van de installaties en actiepunten zowel per installatie, als in een totaaloverzicht;.
 • D365 Logboek Online is beschikbaar voor alle eindgebruikers en alle installaties van alle leveranciers;
 • Als de installatie door Unica Fire Detection is geleverd, actualiseren wij automatisch voor u alle systeemfiles (zoals: PvE, plattegrondtekeningen en aansluitschema’s) en als de installatie door Unica Fire Detection wordt onderhouden zetten wij ook automatisch de onderhoudsfiles (zoals: onderhoudsrapporten, certificaten en werkorders) op het D365 Logboek Online.

Structuur

De structuur van D365 Logboek Online is dat elke installatie/uitrusting een eigen webpagina heeft: de installatiesite (z.o.z. voor mogelijke installaties). Alle installatiesites worden vervolgens “gebundeld” via de locatiesite. Zie ook nevenstaand figuur. Op de locatie site treft u dan bijvoorbeeld een totaal statusoverzicht en alle actiepunten (van alle installaties) aan.

Contractvorm

Toegang tot D365 Logboek Online komt via een doorlopend abonnement met de eindgebruiker tot stand. Het abonnement kan jaarlijks voor 1 december zonder kosten opgezegd worden. Jaarlijkse prijsaanpassingen zullen gebaseerd zijn op CBS - indexcijfers en de licentiekosten van Microsoft Office 365.

Hoe ziet een webpagina eruit?

 • Documentenlijst: voor de opslag van uw files;
 • Gegevenslijst: voor de opslag van gegevens in tabelvorm; de belangrijkste en/of meest recente gegevens ziet u direct in beeld;
 • Hyperlinks: voor de link naar een andere webpagina voor zowel naar andere sites van het D365 Logboek als naar andere internetsites.
 • Op elke site zijn de verplichte tabellen opgenomen. Daarnaast zijn ook tabellen opgenomen voor Contactpersonen, Status en Actiepunten.

MicroSoft Sharepoint

De webpagina’s zijn gebouwd met gebruikmaking van Microsoft SharePoint. Hiermee beschikt u ook direct over de vele voordelen van SharePoint, zoals het documentbeheersysteem, waarbij automatisch oudere versies van een file op de achtergrond worden opgeslagen en eenvoudig weer op te vragen zijn via de rechtermuistoets. Om hiervan gebruik te maken behoeft u alleen maar te beschikken over Internet Explorer.

IT-omgeving: Office 365

Voor de IT omgeving wordt gebruikt gemaakt van een licentie op Office 365 van Microsoft. Hierdoor is toegang, beschikbaarheid en betrouwbaarheid professioneel georganiseerd. Het afsluiten van een licentie wordt door Unica Fire Detection geregeld.

Toegang

Om toegang te krijgen tot uw logboek logt u in op de Office 365 site van Microsoft. Vervolgens verschijnt een lijst met al uw sites. Met de verstrekte toegangsgegevens heeft één persoon tegelijkertijd toegang. Aanvullende licenties kunnen verstrekt worden. Deze extra licenties kunnen zo aangevraagd worden dat slechts op de aangegeven sites toegang wordt verkregen, bijvoorbeeld als u een leverancier zijn “eigen” site wilt laten actualiseren.