Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)
MT 0803 2008@1037w
Assistentie B-BMI

Voor die bedrijven die wel een gecertificeerd brandmeldsysteem hebben maar niet de mogelijkheid om een beheerder brandmeldinstallaties al zijn taken regelmatig te laten uitvoeren heeft Unica Fire Detection de dienst Assistentie Beheerder Brandmeldinstallatie in het leven geroepen.

Uw brandmeldsysteem beheren conform de normering

Om de functionaliteit van uw brandmeldinstallatie goed te waarborgen is er, naast de verplich-ting van een jaarlijks onderhoudscontract, in de onderhoud normering NEN 2654 opgenomen dat er een beheerder brandmeldinstallatie (B-BMI) aangesteld dient te worden. Deze beheerder is verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie. Eén van zijn taken is de maandelijkse en 4 maandelijkse controles van het brandmeldsysteem. Deze controles dienen uitgevoerd en daarna geregistreerd te worden in het logboek. Wanneer er binnen de eigen organisatie geen capaciteit / kennis is om de taken van de B-BMI uit te voeren kunnen deze als aanvulling op een onderhoudscontract gedeeltelijk of geheel door speciaal opgeleide mensen van Unica Fire Detection worden overgenomen.

Uitvoeren vier maandelijkse controles (2 keer per jaar)

De vier maandelijkse controles bestaan uit de volgende werkzaamheden:

 • Visuele controle of alle handmelders goed bereikbaar zijn;
 • Visuele controle of rookmelders en thermische melders zich, zowel horizontaal als verticaal, niet dichter bij dan 0,3 meter van de muren of inventaris bevinden;
 • Visuele controle of alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren;
 • Controleren of zich binnen de detectiezones veranderingen in gebruik van de ruimte, inrichting, ventilatiesysteem of bouwkundige wijzigen hebben voorgedaan;
 • Controleren of alarmorganisatieplan nog voldoet aan de huidige voorzieningen;
 • Controleren of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functie matrix en dergelijke nog overeenstemmen met de werkelijkheid;
 • Controleren meldfunctie van alle afzonderlijke meldergroepen;
 • Vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen in het logboek.

De derde vier maandelijkse controle valt samen met de jaarlijkse controle en hoeft dus niet apart uitgevoerd te worden.

Uitvoeren maandelijkse controles

De maandelijkse controles bestaan uit de volgende werkzaamheden:

 • Visuele controle van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de neven nevenpanelen: goede werking optische indicatoren testen;
 • In overleg met de brandmeldpost, controleren doormeldfunctie voor brandmeldingen door een brandmelder in alarm te brengen;
 • In overleg met de storingmeldpost, controleren doormeldfunctie voor storingsmeldingen door een storing te veroorzaken (bijv. primaire voeding uitschakelen);
 • Vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen in het logboek.

Een goed beheer van de brandmeldinstallatie heeft ook veel te maken met een juist documenten beheer. De dienst Assistentie beheerder brandmeld installatie valt dan ook goed te combineren met onze dienst D365 Logboek Online. Met het Unica Fire Detection D365 Logboek Online kunnen wij uw systeem- en onderhoudsdocumentatie voor u beheren en heeft u via de web-based applicatie zelf toegang tot alle relevante logboekgegevens. Voor meer informatie zie specificatiebladen D365 Logboek Online.

Wilt u  meer weten over de dienst Assistentie Beheerder BMI?

Indien u meer informatie over de mogelijkheden van de dienst Assistentie beheerder brandmeld installatie of prijzen wilt hebben kunt u contact opnemen met onze afdeling contract management: