Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)
Draadloze huurset@2000w
(Digitale) brandwacht

Bij het aanpassen of vervangen van een brandmeldinstallatie in een gebouw met gebruiksfunctie is het noodzakelijk dat ook gedurende de werkzaamheden de brandveiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd is. Om dit te bereiken heeft Unica Fire Detection een aantal praktische oplossingen beschikbaar.

Inleiding

Tijdens de overgangsfase van het oude naar het nieuwe systeem is het niet altijd mogelijk om het gehele branddetectiesysteem in bedrijf te houden. Om de brandveiligheid toch voldoende te waarborgen kan er dan voor gekozen worden om voor de periode waarin het detectiesysteem niet (geheel) in bedrijf is een brandwacht in te huren of tijdelijke detectie (Digitale brandwacht) te plaatsen. Welke optie er uiteindelijk gekozen moet worden is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Doorlooptijd van het project
  • Eisen brandweer
  • Mogelijkheid oude branddetectiesysteem werkend te houden tijdens plaatsen nieuw branddetectiesysteem
  • Aanwezigheid / zelfredzaamheid aanwezige personen, Unica Fire Detection kan u hierin adviseren.

Reguliere brandwacht

Brandwachten hebben als hoofdtaak om iedere vorm van brandgevaar te minimaliseren. Een brandwacht is speciaal opgeleid voor zijn taak en door regelmatig een ronde door het gebouw te maken controleren of er iets aan de hand is. Ook controleert hij of procedures en voorschriften worden nagekomen. In geval van een calamiteit zal hij de ontruiming in gang zetten en de brandweer alarmeren. Daar waar mogelijk en toegestaan zal de brandwacht verdere BHV gerelateerde assistentie verlenen.

Digitale brandwacht

De standaard digitale brandwacht bestaat uit een basisstation met 16 draadloze rookmelders. Dit aantal is meestal voldoende om het gedeelte waarin wordt gewerkt te voorzien van gedeeltelijke bewaking. Indien totaal bewaking gewenst / geëist is kan het aantal draadloze rookmelders naar behoefte worden uitgebreid. De draadloze rookmelders worden in het te beveiligen gebied geplaatst en communiceren met het basisstation. Het basisstation wordt aangesloten op de bestaande of nieuwe brandmeldcentrale die de benodigde sturingen activeert en de ontruiming en/of doormelding aanstuurt.

Brandwacht op maat

  • Brandwacht wordt door gebruiker / eigenaar van het gebouw zelf geregeld.
  • Unica Fire Detection biedt een brandwacht aan op nacalculatie basis. Hierbij wordt een reële stelpost in de offerte opgenomen en het werkelijk aantal afgenomen uren op nacalculatie basis verrekend.
  • Unica Fire Detection  biedt een brandwacht aan voor de duur van het gehele project voor een vast bedrag.
  • Unica Fire Detection biedt de digitale brandwacht aan op nacalculatie basis. Hierbij wordt een reële stelpost in de offerte opgenomen en het werkelijk aantal afgenomen weken op nacalculatie basis verrekend.
  • Unica Fire Detection biedt de digitale brandwacht aan voor de duur van het gehele project voor een vast bedrag.

Wilt u meer informatie over de (Digitale) brandwacht?

Indien u meer informatie over de mogelijkheden van de dienst (Digitale) brandwacht wil ontvangen, kunt u contact opnemen met onze afdeling contract management: