Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)
Logboek system online@2000w

Voor brandmeldinstallaties, dient u een logboek bij te houden, waarin o.a. de projectering, het onderhoud, alle incidenten en wijzigingen worden vastgelegd. Met name het noteren van alle verschillende meldingen in het logboek wordt vaak niet naar behoren uitgevoerd. Met System Online in combinatie met D365 Logboek Online kan dit noteren bijna volledig geautomatiseerd worden.

Inleiding

System Online is een aanvullende dienst op het D365 Logboek Online. Met System Online worden alarmmeldingen, storingen en uitschakelingen van het aangesloten brandmeldsysteem automatisch doorgegeven aan het D365 Logboek Online en in de juiste tabellen genoteerd. Indien gewenst kan de beheerder van het D365 Logboek Online via e-mail gewaarschuwd worden als er nieuwe meldingen in het logboek zijn geplaatst. 

Werking

Bij het brandmeldsysteem, welke aangesloten wordt op System Online, wordt een speciale interface geplaatst die via het mobiele telefoonnetwerk de meldingen doorgeeft naar de server bij Unica Fire Detection. Deze server bekijkt van welk brandmeldsysteem de melding afkomstig is en wat voor een type melding het is. Vervolgens wordt deze melding automatisch in de juiste tabel van het betreffende D365 Logboek Online weggeschreven. Vanuit D365 Logboek Online kan vervolgens een e-mail naar de beheerder verstuurd worden om te melden dat er een registratie heeft plaats gevonden. In de e-mail staan de gegevens van de melding en een link naar de betreffende melding in D365 Logboek Online. Op deze wijze kan eenvoudig de oorzaak en type melding toegevoegd worden.

Optioneel

Tevens is het mogelijk dat de meldingen, die naar het D365 Logboek Online worden verstuurd, ook direct naar een mobiele telefoon worden verstuurd. Dit mag niet gebruikt worden als primaire waarschuwingsmiddel, maar mag wel als informatieve melding gebruikt worden.

Beschikbaarheid

D365 System Online is beschikbaar voor het Unica Fire Detection D5000 en Unica Fire Detection D7000 brandmeldsysteem. Dit kunnen zowel stand-alone als brandmeldsystemen in netwerkstructuur zijn. Per centrale of Netwerk is één System Online interface benodigd. Andere type Unica Fire Detection Brandmeldsystemen en zelfs systemen van derden zijn ook mogelijk maar op dit moment nog niet geïmplementeerd. Unica Fire Detection System Online kan alleen in combinatie met D365 Logboek Online gebruikt worden.

D365 System Online Specificatieblad