Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)
D 23320 2017@2000w
Integraal onderhoudsconcept

Service en onderhoud

Ontzorgen op maat

Bij een calamiteit verwacht u dat al uw veiligheidsvoorzieningen adequaat functioneren, zodat mensen tijdig en veilig kunnen vluchten en schade wordt beperkt. Het service concept van Unica Fire Detection biedt alle ingrediënten om deze doelstellingen volgens een modulair concept te verwezenlijken.

Doelstellingen

Deze veiligheidsvoorzieningen dienen:

 • kwalitatief goed te zijn;
 • aan de wettelijke eisen te voldoen;
 • in bedrijf te zijn met zo min mogelijk uitval;
 • met minimale Total Cost of Ownership te zijn.
Systemen en componenten

De volgende systemen en/of componenten behoren tot het serviceconcept:

 • gasdetectie-, branddetectie-, ontruimings- en blussystemen;
 • componenten zoals noodverlichting;
 • brandblusmaterialen en BHV-artikelen.

Unica Fire Detection kan diverse merken onderhouden, voor merken welke wij niet zelf kunnen onderhouden hebben wij goede relaties met onze partners.

Projectmanagement

Waar systemen en/of componenten op meerdere locaties aanwezig zijn kunnen we het totale onderhoud projectmatig managen. Zo zijn de geplande kwaliteit, voortgang en kosten op elk moment inzichtelijk. In overleg wordt hiervoor een plannings– en rapportage systematiek ingericht.

Documentbeheer

Met het logboek online kunnen wij uw systeem- en onderhoudsdocumentatie voor u beheren en heeft u via de web-based applicatie zelf toegang tot alle relevante logboekgegevens. Voor meer informatie zie specificatiebladen D365 Logboek Online.

Organisatie

Naast de vereiste productcertificaten, zoals REOB en Erkend branddetectiebedrijf, is Unica Fire Detection gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 en OHSAS 18001 (Veiligheid, Gezondheid, Duurzaamheid en Milieu) en VCA.

De uitvoering van alle werkzaamheden wordt door de organisatie bewaakt middels een volledig elektronisch werkordersysteem.

We werken met zelfstandig in het rayon wonende servicetechnici die zelf de afspraken voor het preventieve en bij voorkeur ook het correctieve onderhoud met u maken. U krijgt dus een “eigen” service technicus. Om de service technicus optimaal te ondersteunen is rondom hem een eigen technisch en administratief team georganiseerd.

Barcodering

Indien het onderhoud componenten bevat (bv. handblussers) is borging van het onderhoud op componentenniveau van belang. Hiervoor wordt elk component voorzien van een barcode die het mogelijk maakt:

 • een controle op compleetheid uit te voeren;
 • voor het onderhoud te inventariseren welke componenten welk onderhoud behoeven. Met deze informatie zorgen we dat de technicus alle onderdelen bij zich heeft;
 • een Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP) af te geven;
 • een onderhoudssystematiek voor te stellen die vrij is van investeringspieken.
Helpdesk

Om al uw vragen te beantwoorden staat een telefonische helpdesk tot uw beschikking. De helpsdesk is bereikbaar op 079 3444 845.

Specificatiebald integraal onderhoud

Download

Download hier ons Specificatieblad over Integraal Onderhoud.

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Bent u klant bij Dräger? Dan ontvangen wij graag ook onderstaande gegevens:

Neem contact met ons op

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden dieUnica Fire Detection kan bieden voor service werkzaamheden aan uw brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie(s)? Dan ontvangen wij graag onderstaande gegevens.

Aanhef*

Uw voor- en achternaam*

Bedrijfsnaam*

Email adres*

Telefoonnummer*

Contractnummer

Adres onderhoudslocatie

Uw opmerking

Bent u klant bij Unica Fire Detection? Dan ontvangen wij graag ook onderstaande gegevens: