Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)
Header homepage@1280w

Installeren brandmeldinstallaties

‘De kwaliteit van het geleverde werk is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid de medewerkers,’ aldus het CVV-Certificatieschema Brandmeldinstallaties. Vereist is dan ook dat installatiedeskundigen en inbedrijfstellers per producent van brandmeldinstallaties (BMI’s) worden opgeleid om diens producten op de juiste manier te installeren. De opleiding ‘Installeren brandmeldinstallaties’ heeft tot doel uw medewerkers te instrueren omtrent het monteren en aansluiten van Unica Fire Detection BMI componenten en externe melders. Door het volgen van deze opleiding wordt voldaan aan de opleidingsplicht zoals vastgelegd in het per 1 mei 2015 geldende CVV-Certificatieschema.

Projectleider BMI

Doelstelling

Deze opleiding heeft tot doel het opdoen van specifieke kennis met betrekking tot het monteren en aansluiten van Unica Fire Detection BMI componenten en externe melders.

Doelgroep

Medewerkers van installatie- en branddetectiebedrijven; installatiedeskundigen en inbedrijfstellers. Deelname aan deze opleiding is uitsluitend mogelijk op uitnodiging van Unica Fire Detection.

Opleidingsinhoud

  • Korte beschouwing van de wet- en regelgeving en normeringen omtrent BMI’s
  • Hoe Unica Fire Detection BMI componenten en externe melders te monteren en aan te sluiten
  • Hoe om te gaan met functiebehoud
  • Voldoende ruimte voor het stellen van vragen

In overleg kan deze opleiding ook op uw eigen locatie verzorgd worden. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

9:00 - 12:00

Locatie

Zoetermeer
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Enige bekendheid met het monteren en aansluiten van BMI componenten.

Aantal deelnemers

Minimum 3 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze instructie ontvangen een bewijs van deelname.

Prijs per cursist

€ 295,00 excl. BTW