Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)
Vx 1422168@2000w
Fluorvrij blusschuim

Voorbereid op het fluorverbod: stap over op het PFAS vrije blusschuim

Unica Fire Detection is leverancier van een 6 liter fluorvrije schuimblustoestel (constante druk). Deze schuimblusser is multifunctioneel inzetbaar bij branden van vloeistoffen en vaste stoffen. Veilig en niet belastend voor het milieu. Met de introductie van de fluorvrije schuimblusser is Unica Fire Detection voorbereid op het flourverbod dat over enkele jaren van kracht zal zijn. Laat u daarom adviseren over deze overstap!

Fluorvrij 6 liter schuimblustoestel

Fluorvrij 6 liter schuimblustoestel

 • Brandklasse: 27A - 144B
 • Spuitduur: 27,5 seconden
 • Horizontaal bereik: 5 meter
 • Bruto gewicht: 11,2 kg
 • Afmetingen: 595 x 240 x 155 mm     (l x b x h)
 • Artikelnummer: 3853191

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Dit betekent dat ze bestand zijn tegen afbraak bij gebruik en ook in het milieu.

Wat is er precies aan de hand?

Op 15 juli 2021 is het officiële Europese verbod op PFAS aangemeld bij het Europees chemicaliën agentschap (ECHA). Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen hebben samen gewerkt aan dit verbod. Deze landen willen het gebruik van PFAS aan banden leggen om de risico’s van de stoffen voor mens en milieu te beperken.

Hoe komt het PFAS verbod tot stand?

Nadat het verbod is aangemeld bij de ECHA in juli 2021, zal het dossier in januari 2023 worden ingediend en zal opinievorming plaatsvinden. Vervolgens zal in 2024 de Europese Commissie een voorstel doen en beginnen de onderhandeling. De besluitvorming wordt in 2025 verwacht.

Gebruik van PFAS in brandblusmiddelen aan banden

In verlengde van het algemene PFAS verbod heeft het ECHA een voorstel gedaan in februari 2022 om PFAS in brandblusmiddelen te verbieden. Op de website van de ECHA leest u er meer over. Net zoals het algemene PFAS verbod, is de verwachting dat het verbod van PFAS houdende schuimblustoestellen ook in 2025 rond zal zijn.

Uitfasering van PFAS houdend blusschuim

Uifasering van PFAS

Voorwaarden voor het blijven gebruiken van PFAS blusschuim tijdens transitieperiode:

 • PFAS-houdend schuim mag uitsluitend worden toegepast bij Klasse B-branden (vloeistofbranden)
 • Brandweerorganisaties moeten al het mogelijke doen om te voorkomen dat het blusschuim of PFAS verontreinigd bluswater in het milieu terecht komt. Gebruikt schuim en bluswater moeten worden opgevangen en van het gebruikte PFAS-houdend schuimconcentraat moet een boekhouding worden bijgehouden.

Tijdens de transitiefase moet het volgende gedaan worden:

 • Opstellen managementplan voor PFAS-houdend blusschuim (gaat van kracht 6 maanden na regelgeving)
 • Alle PFAS-houdend blusschuim in opslagvaten
 • PFAS-houdend (afval)water zijn voorzien van goed zichtbare etiketten met de veiligheidswaarschuwing dat de inhoud PFAS bevat met een concentratie van meer dan 1 ppm.

LET OP!
De uitfasering treedt pas in werking nadat het verbod is ingegaan (verwachting 2025)