Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)
Draeger academy beheerder BMI 2@2000w

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI) E-learning & klassikaal

Unica Fire Detection biedt in samenwerking met haar partner PlusPort een blended learning opleidingspakket aan bestaande uit een e-learning Beheerder Brandmeldinstallatie, een klassikale sessie van 5 uur en een NIBHV-examen. Een online training heeft vele voordelen. De kosten zijn lager dan traditionele klassikale trainingen en de deelnemer bepaalt zelf waar, wanneer en in welk tempo hij of zij leert. De e-learning kan zowel thuis als op de werkplek doorlopen worden. Het blended learning opleidingspakket bespaart u kosten en tijd, en zorgt er bovendien voor dat uw deelnemers snel, gemakkelijk en vertrouwd hun NIBHV-diploma Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie behalen!

Waarom dient de opleiding te worden afgesloten met het NIBHV-examen?

Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvindt. De norm NEN 2654 deel 1 en 2 geven hiervoor de nodige aanwijzingen en eisen. Zo dient de beheerder over ‘noodzakelijke vakbekwaamheid’ te beschikken. Deze vakbekwaamheid wordt aangetoond met het diploma ‘Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie’ (BBMI-OAI) van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Bovendien is de aanwezigheid van ten minste één NIBHV gediplomeerde beheerder een voorwaarde voor het certificeren van de installatie.

Deze opleiding is ook te volgen wanneer u geen brandmeldinstallatie bij Unica Fire Detection heeft!

Onze e-learning Beheerder Brandmeldinstallatie met aansluitende klassikale sessie is te volgen door eenieder die als beheerder actief gaat zijn, ongeacht of dat een brandmeldinstallatie van Unica Fire Detection betreft, of een brandmeldinstallatie van een ander merk. De opleiding Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie focust specifiek op de taken en verantwoordelijkheden van de beheerder. Het precieze bedienen van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie maakt geen onderdeel uit van deze opleiding. Mocht u opgeleid willen worden met betrekking tot de specifieke bediening van een brandmeldinstallatie van Unica Fire Detection, neem dan contact met ons op.

De opleiding Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI) is vanuit het verleden ook bekend onder de naam Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI), Opgeleid Persoon (OP) en Deskundig Persoon (DP). Een volledig klassikale opleiding Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI) is op aanvraag beschikbaar voor besloten groepen.

Bbmi

Doelstelling

Het primaire doel van deze opleiding is dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke eis. Daarnaast stelt de opgedane kennis de cursist in staat om op een verantwoorde wijze om te gaan met de meest voorkomende situaties t.a.v. het beheer en gebruik van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn of gaan worden voor het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Opleidingsinhoud

Het trainingspakket bestaat uit een online training, het NIBHV boek ‘Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie’, een klassikale sessie en het NIBHV-examen. Ter voorbereiding op de klassikale sessie dient de deelnemer de online training te doorlopen en bovendien een projectopdracht uit te werken.

Online training

Met de online training bereidt de deelnemer zich voor op de klassikale sessie. De gemiddelde studieduur is 4 uur. De online training bestaat uit:

  • 4 interactieve leermodules, te weten de beheerder, de wettelijke basis, de techniek en de werkzaamheden van de beheerder. Een demo van deze interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
  • online oefentoets per module
  • online proefexamen
  • Bewijs van deelname

Deelnemers welke geslaagd zijn voor het online proefexamen kunnen het Bewijs van deelname is het toegangsbewijs voor de klassikale sessie.

NIBHV boek

Iedere deelnemer krijgt na inschrijving het NIBHV boek ‘Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie’ thuisgestuurd. Dit boek kan als naslagwerk gebruikt worden naast de e-learning. Tevens bevat het boek extra oefenvragen.

Projectopdracht

Met het NIBHV boek ontvangt iedere deelnemer een projectopdracht. De projectopdracht dient door de deelnemer zelfstandig te worden uitgewerkt. De uitwerking van de projectopdracht dient te worden meegenomen naar de klassikale sessie. De uitwerking van de projectopdracht kost de deelnemer ca. 1 uur.

Klassikale sessie 

Na het volgen van de online training neemt de deelnemer deel aan een klassikale sessie. De klassikale sessie start om 9:00 uur en duurt tot ca. 14:00 uur. Tijdens de klassikale sessie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de brandmeldinstallatie (BMI)
  • verschillende typen ontruimingsalarminstallaties (OAI)
  • maandelijkse, 4/8 maandelijkse en 12-maandelijkse controles van BMI en OAI
  • het testen van melders en het vervangen van ruitjes van handbrandmelders in de praktijk
  • procedure bij uitschakeling van (delen van) de installatie
Het NIBHV-examen

De klassikale sessie wordt afgesloten met het erkende NIBHV-examen. Voor het examen is 45 minuten beschikbaar. Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen, waarvan 17 goed beantwoord dienen te worden om te slagen. Tevens dient de uitwerking van de gemaakte projectopdracht als voldoende beoordeeld te worden.

Opleidingsduur

Ca. 4 uur online training, ca. 1 uur uitwerken projectopdracht en 5 uur klassikale sessie.

Lestijden

9:00 uur - 14:00 uur

Locatie 

Unica Fire Detection Academy, Zoetermeer. In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Geen. Enige technische kennis en affiniteit met de eigen BHV organisatie is een pre.

Aantal deelnemers

Minimum 7 deelnemer(s) & Maximum 12 deelnemer(s). Om een zo hoog mogelijk leerendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Na het examen met goed gevolg te hebben afgerond ontvangt de deelnemer het NIBHV-diploma BBMI-OAI.

Prijs per cursist

€ 325,00 excl. BTW en incl. NIBHV examenkosten. Het is ook mogelijk om herexamen te doen bij Unica Fire Detection. Neem hiervoor contact met ons op.