Brandveilig gebouw
Inloggen

Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)

Wat zegt de Nederlandse wet over het maximaal aanvaardbaar risico bij een brand in een zorginstelling?

NL LI link Post 20042021@900w

Het antwoord is dat in de wet geen harde bepalingen over het maximaal aanvaardbaar risico of maximaal aantal slachtoffers bij een brand zijn opgenomen. 

Nul slachtoffers is natuurlijk wenselijk, maar niet altijd te realiseren.

De Zorg Brandveilig gaat uit van een maximaal aanvaardbaar risico van één slachtoffer in de ontstaansruimte
(zie ook post 2).

Als er bij brand één of meer slachtoffers vallen zal een strafrechtelijk onderzoek volgen. Het is dan van belang te weten:
- van welk maximaal aanvaardbaar risico is uitgegaan en
- hoe de onderbouwing luidt dat met alle genomen maatregelen dit maximaal aanvaardbaar risico niet overschreden wordt.

U doet er dus verstandig aan om een brandveiligheidsconcept op te stellen. Het concept beschrijft alle scenario’s én de onderbouwing dat met de genomen maatregelen het gestelde maximaal aanvaardbaar risico niet wordt overschreden.