Brandveilig gebouw
Inloggen

Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)

Wat is een Brandveiligheidsconcept?

NL FB LI Link veilig vluchten 4@900w

In een Programma van Eisen Veilig Vluchten is beschreven welke Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) maatregelen genomen dienen te worden om aan het maximaal aanvaardbaar risico, bijvoorbeeld 0 of 1 slachtoffer, te voldoen.

De onderbouwing dat het maximaal aanvaardbaar risico niet overschreden wordt, is beschreven in een Brandveiligheidsconcept.

In dit concept zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt: de uitgangspunten, het maximaal aanvaardbaar risico, de onderkende brandscenario’s, de BIO-maatregelen en de onderbouwing dat het maximaal aanvaardbaar risico niet overschreden wordt als de verschillende brandscenario’s bewaarheid worden.

In dit brandveiligheidsconcept is ook een uitgevoerde gevoeligheidsanalyse beschreven waaruit dient te blijken dat als er een kleine afwijking is, bijvoorbeeld opkomsttijd BHV is niet 60 maar 120 seconden, nog steeds het maximaal aanvaardbaar risico niet wordt overschreden.

Wilt u meer weten over veilig vluchten in de zorg? Volg onze masterclass.

In deze handreiking bevindt zich een handzame tool waarmee de ontruimingstijd kan worden berekend. Voor de detectie, opkomst-, besluitvormings- en ontruimingstijd zijn richttijden en een rekenmethodiek gegeven. Hiermee kan eenvoudig een inschatting worden gemaakt van de totale benodigde tijd voor een ontruiming van niet-zelfredzame personen.

Wilt u meer weten over veilig vluchten in de zorg? Volg onze masterclass.