Brandveilig gebouw
Inloggen

Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)

Waar bestaat een brandscenario uit?

Schermafbeelding 2024 04 30 153302

Voordat u kunt bepalen of personen veilig kunnen vluchten dienen alle uitgangspunten te worden bepaald, bijvoorbeeld van welke brand gaat u uit en hoeveel personen bevinden zich in het gebouw.

Deze uitgangspunten worden verdeeld in twee hoofdgroepen: het Brandscenario en de BIO-maatregelen (Bouw, Installatie en Organisatie).

Binnen het brandscenario bevinden zich de uitgangspunten die min of meer vast zijn en dus moeilijker te wijzigen zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:
- de vluchtwegen, de locaties waar een brand kan uitbreken,
- de tijd (vooral dag/avond/nacht) waarvan uitgegaan wordt en waar zich dan welke personen bevinden,
- de mate van zelfredzaamheid van deze personen en
- natuurlijk welke type branden zich kunnen voordoen.

In de eerstvolgende nieuwsbrief zal op de onderdelen van het brandscenario worden ingegaan.

Wilt u meer weten over veilig vluchten in de zorg? Volg onze masterclass.