Brandveilig gebouw
Inloggen

Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)

Is risicogestuurde brandveiligheid binnen de zorg nog actueel?

LI Link Post FS 23032021@900w

Ja en nee. Maar eerst, wat is risicogestuurde brandveiligheid?

Risicogestuurde brandveiligheid inventariseert de risico’s: waar en wanneer ontstaan welke type branden? Wat zijn dan de gevolgen als deze risico’s bewaarheid worden en liggen deze gevolgen binnen het maximaal aanvaardbare. Hebben dus de genomen maatregelen zijnde: de bouwkundig (deuren die sluiten), installatie technische (brand wordt gedetecteerd) en organisatorische (aantal BHV’ers), gewerkt?

Om terug te komen op de vraag “Is risicogestuurde brandveiligheid binnen de zorg nog actueel?”, dan is het antwoord…

Ja, deze kerngedachte is nog steeds actueel. De Zorg Brandveilig is actief in o.a. informatievoorziening en het aanleveren van tools. En veel brandveiligheidsfunctionarissen zijn bezig met brandveiligheid.

Nee, want op een vraag zoals “Is de BHV op tijd?” kan door veel zorginstellingen niet onderbouwd een antwoord worden gegeven.

Laten we daarom de volgende vragen kunnen beantwoorden: “Hoeveel tijd is er bij een brand beschikbaar?” en “Hoeveel tijd is benodigd om iedereen veilig te laten vluchten?”.

Twee keer per maand ontvangt u een nieuwsbrief over een onderwerp die betrekking heeft op Veilig Vluchten in de Zorg. In de nieuwsbrieven zal antwoord worden gegeven op bovenstaande vragen.