Brandveilig gebouw
Inloggen

Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)

Hoe kunt u de mate van zelfredzaamheid uitdrukken?

NL LI Link Post 10 02092021@900w

Indien u wilt doorrekenen wat de benodigde vluchttijd is of wilt weten welke personen in het gebouw welke mate van zelfredzaamheid hebben, dan dient u dit ook te kunnen uitdrukken/coderen.

GGZ Rivierduinen heeft hiervoor het WAR-systeem ontwikkeld.

De letters staan voor:

W = Waarschuwen, personen hoeven alleen gewaarschuwd te worden, waarna ze zelfstandig vluchten (= zelfredzaam),

A = Assisteren, personen moeten geassisteerd worden bij het vluchten (=verminderd zelfredzaam),

R = Redden, personen moeten gered worden door een BHV’er/ontruimer (=niet-zelfredzaam); hierbij wordt een getal toegevoegd hoeveel BHV’ers/ontruimers minimaal nodig zijn om de betreffende persoon te redden, bijvoorbeeld R1 of R2 voor respectievelijk 1 of 2 personen; R4 kan ook voorkomen, bijvoorbeeld indien een persoon in een ziekenhuisbed ligt met aangesloten apparatuur.

Wilt u meer weten over veilig vluchten in de zorg? Volg onze masterclass.