Unica Fire Detection
Inloggen

Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)

Hoe bepaalt u de benodigde tijd voor de ontruiming?

NL LI Link Post 7@900w

Het beste bepaalt u de benodigde tijd voor een ontruiming van een gebouw door een realistische oefening te houden, bij voorkeur met een rookgenerator.

Bij zelf-redzame personen is dit goed uit te voeren. Bij niet-zelfredzame personen is dat moeilijker, maar zeker niet onmogelijk. Als het echt niet mogelijk is, kan de volgende tool u daarbij helpen.

Het gerenommeerde adviesbureau Nieman heeft in opdracht van onde andere Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond een handreiking op artikel 7.11 van het Bouwbesluit geschreven waarin wordt geëist dat onder andere voldoende ontruimers aanwezig dienen te zijn.

In deze handreiking bevindt zich een handzame tool waarmee de ontruimingstijd kan worden berekend. Voor de detectie, opkomst-, besluitvormings- en ontruimingstijd zijn richttijden en een rekenmethodiek gegeven. Hiermee kan eenvoudig een inschatting worden gemaakt van de totale benodigde tijd voor een ontruiming van niet-zelfredzame personen.

Wilt u meer weten over veilig vluchten in de zorg? Volg onze masterclass.