Zoetermeer

Logo A Unica Fire Detection RGB (1)

Informatiebulletins

Informatiebulletin: Natte ruimtes

In de sanitaire ruimtes (Natte ruimtes) hoeft vanwege het ontbreken van enig brandrisico geen automatische brandmelder geplaatst te worden. In de opslagruimtes dient door het aanwezig zijn van brandrisico's wel een automatische brandmelder geplaatst te worden.

Informatiebulletin natte ruimtes

Indien er spullen/goederen in een natte ruimte worden geplaatst, wordt op een gegeven moment de natte ruimte een opslagruimte en moet deze ruimte ook een automatische brandmelder krijgen.

In dit informatiebulletin wordt ingegaan op:

  • wanneer een natte ruimte een opslagruimte wordt
  • hoe hieromtrent gehandeld wordt
  • hoe gehandeld dient te worden als (tijdelijk) de natte ruimte geen natte ruimte meer is.

Informatiebulletin: Aansturing zelfsluitende deuren

Wil men zelfsluitende deuren in een brand- of subbrandcomponent open houden dan moet er aan beide zijde van de deur rookmelders geplaatst worden. Deze melders dienen dan de deur bij een brandsituatie dicht te sturen door bijvoorbeeld de spanning van een kleefmagneet te laten afvallen.

Informatiebulletin zelfsluitende deuren

De deur moet ook automatisch dicht vallen bij een uitschakeling en/of storing van één van de 2 rookmelders, zodat het compartiment in ieder geval gesloten is bij een brand ter plaatse.

In dit infobulletin zijn de regels die hiervoor gelden, beschreven om dit onderwerp nader toe te lichten.

Informatiebulletin: Nieuwe Certificeringsregelingen

Met het nieuwe Bouwbesluit zijn de normen aan een brandmeldinstallatie zelf niet veel gewijzigd. Dit geldt echter niet voor het certificeringsproces van een brandmeldinstallatie. Hierin is veel veranderd. In dit Informatiebulletin worden daarom veel gestelde vragen hierover beantwoord, zoals:

Informatiebulletin nieuwe certificeringen
  • Welke Certificeringsregelingen zijn er?
  • Wat gebeurt er als u de installaties niet laat certificeren?
  • Waar staat dat er een Programma van Eisen opgesteld moet worden?